Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace o naší činnosti

30. 8. 2017

 Kosovské desatero

1.    Členem KOSu se staneš po zaplacení členského příspěvku 50 Kč.

2.    Příspěvek uhraď svému třídnímu učiteli (žáci ZŠ) do konce září. Ostatní (děti z MŠ a jejich rodiče) budou hradit členský příspěvek do konce října svým vedoucím. 

3.    Akcí se můžeš zúčastňovat, i když nejsi člen KOSu, ovšem bez nároku na finanční příspěvek. 

4.    Pokud se na akci KOSu přihlásí více zájemců než je možné, přednost mají členové.

5.    Pokud navštěvuješ některý z kroužků KOSu (např. sportovky, DRAK, výtvarné kroužky, mažoretky), musíš být členem spolku z důvodu pojištění.            

6.    O akcích budeš informován prostřednictvím třídních učitelů, vedoucích kroužků, nástěnek v ZŠ i MŠ.

7.    Na webových stránkách www.koskrenovice.cz si můžeš přečíst informace o všech akcích, prohlédnout si fotografie.

 8.    Informace o kroužcích KOSu (s přihláškami) obdržíš během září nebo rodiče na informační schůzce.

9.    Činnost většiny kroužků bude zahájena od měsíce října. 

10.V kroužcích i při akcích KOSu dodržuj pokyny vedoucích a pravidla slušného chování.


Na společné chvíle se těší vedoucí, organizátoři a

J. Schovancová, předseda KOSu.