Jdi na obsah Jdi na menu
 


GDPR

Informace o zpracování osobních údajů ve škole

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje dětí, žáků a zaměstnanců. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS qp6igqk, elektronicky na adrese skola@zskrenovice.cz, poštou na adrese ZŠ Křenovice, Školní 140, 683 52 Křenovice.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Subjekty se mohou na školu obracet také v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Činnost pověřence pro školu zajišťuje DSO Ždánický les a Politaví (www.politavi.cz).

Kontaktními osobami jsou:
Jaromír Konečný, DiS – tel. 604 639 603
Ing. Jana Tůmová – tel. 731 118 139

e-mail: mikroregion@politavi.cz

Sdělujeme zákonným zástupcům našich dětí/žáků, že škola zpracovává pouze takové osobní údaje, ke kterým je zmocněna ze zákona, a proto je zákonný zástupce povinen tyto údaje škole poskytnout (škola k jejich zpracování nepotřebuje souhlas). V ostatních případech (například k aktivitám sloužícím k prezentaci školy na veřejnosti, uveřejňování výrobků žáků, fotografií) si škola vyžádá od zákonného zástupce souhlas se zpracováním osobních údajů.