Jdi na obsah Jdi na menu
 


Družina

Informace o organizaci provozu školní družiny ve šk. roce 2019/2020


Ve školním roce 2019/20 budou fungovat tři oddělení.
Školní družina je určena pro žáky 1. – 3. třídy a dojíždějící žáky 4. třídy

Vychovatelky:

Kamila Mazálková - mobil: 731 581 476; pevná: 544 223 131
Zuzana Schořová - mobil: 722 672 277
Ivana Matušková - mobil: 737 058 465


Poplatek za školní družinu 
Poplatek činí 100,- Kč za měsíc. Hradit jej můžete v hotovosti u vychovatelky ŠD vždy do 7. dne daného měsíce, tzn. na měsíc září do 7. září atd.. Poplatek může být zaplacen předem až do konce školního roku. Po dohodě s hospodářkou základní školy může být poplatek hrazen bezhotovostně na účet školy, a to měsíčně, pololetně nebo na celý rok.

 

Provoz školní družiny
pondělí – pátek   6.30 –  7.40 hod.
                          11.40 – 16.30 hod.

Pozn.: ranní družina pro 1., 2. a 4. třídu v budově na ul. Školní a 3. tř. v budově na ul. Václavské.

O všech prázdninách je školní družina uzavřena.
 

Odchody ze školní družiny
1. a 2. oddělení
, do kterého budou umístěni žáci 1. a 2. třídy - do 13.00 a pak od 14.30 hodin (z důvodu možnosti odejít s dětmi mimo budovu školy - vycházka, fotbalové hřiště, dětská hřiště v obci, ...).
3. oddělení, do kterého budou umístěni žáci 3. a 4. třídy - do 13.30 a pak od 14.30 (z důvodu společné činnosti, vycházky, ...)

 

Vyzvedávání dětí ze školní družiny
Při vyzvedávání dětí ze školní družiny zaklepejte na okno příslušné družiny podle přiřazení dětí do oddělení (bude upřesněno v prvním školním týdnu) a počkejte u vchodu do šaten. Do prostoru šaten nevstupujte, děti se v šatně přezují a převlečou a přijdou za vámi - jsou to školáci

1. oddělení vychovatelky Zuzany Schořové je nově umístěno ve třídě s okny na školní hřiště, je třeba klepat na 2. oddělení (okna do ul. Brněnská) nebo na 3. oddělení (vedle hlavního vchodu do budovy školy).

 

Omluvenky
Pokud dítě odchází samo ze ŠD v jinou dobu, než je uvedeno v zápisním lístku, je nutné písemné oznámení rodičů, změnu odchodu lze oznámit i telefonicky (viz. telefonní kontakty výše)

 

Při vypisování zápisního lístku uveďte:

 • bude-li dítě navštěvovat ranní družinu - vypsat v kolik hodin bude přicházet
 • odpolední družina - v kolik hodin a s kým bude odpoledne ze ŠD odcházet
 • odchody do kroužků a ZUŠ oznámí rodiče písemně vychovatelce ŠD, až budou znát přesné termíny mimoškolních aktivit dítěte

 

 Další informace

 • pitný režim je zajištěn ze školní jídelny
 • odpolední svačinu si děti nosí z domova
 • o všech prázdninách je školní družina zavřená
 • na podzim a na jaře chodíme na hřiště za školní budovou – aby si děti nezašpinily oblečení do školy, je vhodné, aby měly sportovní převlečení (tenisky, tepláky, kraťasy) - v tašce nebo v pytlíku ve skříňce v šatně
 • na výtvarné činnosti (práce s lepidlem, barvami…) je vhodná zástěrka nebo staré tričko - v tašce nebo v pytlíku ve skříňce v šatně
 • ručník – děti si přinesou do ŠD označený ručník s poutkem
 • cenné předměty – mobilní telefony, tablety, různé přehrávače, fotoaparáty nebo hračky nosí děti do školy na vlastní nebezpečí – za ztrátu, poškození nebo zničení škola nezodpovídá, hry na mobilech a tabletech nejsou ve ŠD povoleny
 • domácí úkoly – rodiče, kteří chtějí, aby si dítě vypracovávalo DÚ v družině, podepíší dítěti písemné svolení (vychovatelka úkoly nekontroluje ani nezodpovídá za správnost), bez svolení rodičů si dítě úkoly ve ŠD psát nebude
 • pokud si děti odvádějí ze ŠD vedoucí kroužků - sportovní kroužek, hasiči, Pionýr - je třeba písemné svolení rodičů, že mohou děti s nimi odejít
 • školní jídelna - vedoucí školního stravování - paní Hrabálková (tel. 544223220, úřední hodiny po 11.00 - 14.00, út, st a pá 7.30 - 14.00) - v případě nemoci je první den oběd vydán do jídlonosičů (nejpozději v 13.45 hodin), další dny musí rodiče obědy odhlásit
 

Příspěvky

Život v družině

7. 2. 2019

 
Celý příspěvek | Rubrika: Družina | Fotografie: Družina (únor)

1. čtvrtletí školního roku 2017/18 ve ŠD

11. 11. 2017

 

Ohlédnutí za činností ŠD ve školním roce 2016/17

30. 9. 2017

 

Prosinec 2016 ve školní družině

19. 12. 2016

Činnost ŠD v prosinci 2016

 

1. čtvrtletí ve ŠD

12. 12. 2016

Novinky ze školní družinky

 
Celý příspěvek | Rubrika: Družina | Fotografie: Družina listopad

Zahájení školního roku 2015/16 ve školní družině

25. 8. 2015