Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mateřská škola

Vážení rodiče, z důvodu stále nepříznivé epidemické situace je plán pro II. pololetí následující:

Kroužek angličtiny se v tomto školním roce 2020/2021 konat nebude, pokud jste kroužek uhradili, peníze Vám budou vráceny.

Edukativně stimulační skupinky (ESS) pro předškoláky se v plném rozsahu již nestihnou, peníze za materiály budou vráceny/materiály ponechány pro následující školní rok.

Dle situace by proběhla setkání předškoláků/ rodičů duben - květen, zkrácená forma ESS s materiály z MŠ. Více informací dle situace.

Kroužek keramiky se uskuteční po obnovení běžného provozu MŠ (předpokládaný termín březen) opět záleží vše na situaci související s covid onemocněním.

Termín jarních prázdnin je 22.2.- 26.2.2021 provoz Mateřské školy není a nebude nijak omezen, přesto z důvodu plánování a zajištění stravy, Vás prosíme o včasné odhlášení dítěte z docházky do MŠ

Kovaříková Vendula – vedoucí učitelka MŠ


INFORMACE PRO RODIČE

Screeningové vyšetření zraku u dětí v mateřské škole se z důvodu stávající situace přesouvá na 3.3.2021.

Provoz školky zůstává prozatím ve stejném režimu (na doporučení KHS), jak tomu bylo do konce roku 2020 – třídy se neslučují, provoz tříd samostatně dle provozní doby, tj. od 6:30 – 17:00 hodin.

Kroužky a jiné aktivity MŠ jsou prozatím zrušeny – zákaz vstupu třetí osobě do společných prostor MŠ (dle nařízení a doporučení MŠMT).

Nadále prosíme rodiče, aby se ve společných prostorech MŠ zdržovali pouze nezbytně nutnou dobu (předání a vyzvednutí dítěte).

Děkujeme za pochopení.  Informace k provozu MŠ 

- zákonný zástupce při vstupu do mateřské školy použije dezinfekci na ruce a vždy se v prostorech Mš pohybuje v roušce

- doprovázející osoba se v prostorech školy pohybuje pouze po nezbytně nutnou dobu – zejména předání, vyzvednutí dítěte.

- prosíme rodiče, aby nevstupovali s dětmi do třídy

- do školky chodí pouze děti zdravé.

- Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

- Prosíme o ohleduplnost vůči ostatním a zvážení přítomnosti dítěte v MŠ.

- Děti budou mít s sebou v šatně 2 roušky – pro případnou potřebu (v sáčku ve své skříňce). Děkujeme za pochopení KovaříkováAKTIVITY V MŠ

LOGOPEDIE  probíhá ve čtvrtek 1x za 14 dní. Čas je určen vždy dle objednání. Lekce probíhají v kanceláři MŠ - vchod Berušky - poté vstup dveřmi pod schody označené "LOGOPEDIE". Další lekce dle domluvy (rodič/logoped) 4.2.2021.

Tel. číslo na paní logopedku p. Mgr. Procházkovkou je: 733 533 339 

ANGLIČTINA  - vede p. Mgr. Sittová - zrušeno

KERAMIKA - vede p. uč. Korábová - zrušeno

ESS - Edukativně stimulační skupinky - vede p. uč. Orálková ve třídě u  Kytiček -  zrušeno

Je nutná přítomnost rodiče (dle stanovených podmínek musí mít dospělá osoba roušku po dobu konání)Pouze pro předškoláky. Je to  dobrá příprava pro dobrý vstup do 1. třídy ZŠ. 

Nemusí absolvovat děti, které již skupinky absolvovaly v loňském školním roce, a pokud víte, že dítě bude mít odklad školní docházky.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubriky

Provozní doba MŠ

Příspěvků: 0

Edukativně stimulační skupiny

Příspěvků: 0

Plánované akce v MŠ

Příspěvků: 0

Kontakty

Příspěvků: 0

Stravování v MŠ

Příspěvků: 4

Fotogalerie

Příspěvků: 0

Dokumenty MŠ

Příspěvků: 0