Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mateřská škola

 

Informace pro rodiče

Po vzájemné dohodě s p. ředitelem se z důvodu stávající epidemiologické situace začátek

  • ESS – Edukativně stimulačních skupinek a výuka angličtiny v MŠ

přesouvá na měsíc listopad. Nový termín bude upřesněn.

   Děkujeme za pochopení Kovaříková


Informace k provozu MŠ 

- zákonný zástupce při vstupu do mateřské školy použije dezinfekci na ruce a vždy se v prostorech Mš pohybuje v roušce

- doprovázející osoba se v prostorech školy pohybuje pouze po nezbytně nutnou dobu – zejména předání, vyzvednutí dítěte.

- prosíme rodiče, aby nevstupovali s dětmi do třídy

- do školky chodí pouze děti zdravé

- Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

- Prosíme o ohleduplnost vůči ostatním a zvážení přítomnosti dítěte v MŠ.

- Děti budou mít s sebou v šatně 2 roušky – pro případnou potřebu (v sáčku ve své skříňce).

Děkujeme za pochopení Kovaříková

 


AKTIVITY V MŠ

 

LOGOPEDIE  probíhá ve čtvrtek 1x za 14 dní. Čas je určen vždy dle objednání. Lekce probíhají v kanceláři MŠ - vchod Berušky - poté vstup dveřmi pod schody označené "LOGOPEDIE". Další lekce bude 29.10. 

Tel. číslo na paní logopedku p. Mgr. Procházkovkou je: 733 533 339 

ANGLIČTINA  - vede p. Mgr. Sittová - probíhá každou středu od 15:30 do ??(čas bude upřesněn).  Předběžná cena za pololetí je 1400 Kč. 

KERAMIKA - vede p. uč. Korábová - probíhá v úterý 1x za 14 dní od 15:30 do 16:30. Cena za pololetí je 200 Kč. 

ESS - Edukativně stimulační skupinky - vede p. uč. Orálková ve třídě u  Kytiček - probíhá v úterý 1x za 14 dní od 15:30 do 16:30. Cena za materiály je  600 Kč. 

Je nutná přítomnost rodiče (dle stanovených podmínek musí mít dospělá osoba roušku po dobu konání)Pouze pro předškoláky. Je to  dobrá příprava pro dobrý vstup do 1. třídy ZŠ. 

Nemusí absolvovat děti, které již skupinky absolvovaly v loňském školním roce, a pokud víte, že dítě bude mít odklad školní docházky.

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubriky

Provozní doba MŠ

Příspěvků: 0

Edukativně stimulační skupiny

Příspěvků: 0

Plánované akce v MŠ

Příspěvků: 0

Kontakty

Příspěvků: 0

Stravování v MŠ

Příspěvků: 4

Fotogalerie

Příspěvků: 0

Dokumenty MŠ

Příspěvků: 0