Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mateřská škola

Informativní schůzka rodičů pro školní rok 2020/2021

Vedoucí učitelka mateřské školy oznamuje, že informativní schůzka pro školní rok 2020/2021 se bude konat ve středu 26.8.2020 v 16 hod. v mateřské škole.

Z důvodu velkého počtu dětí, prosíme rodiče, aby přišli bez dětí.

Školní rok bude zahájen v úterý 1.9.2020.Loučíme se školním rokem

Školní rok nám utekl jako voda a už se opět budeme loučit s dětmi, které nás opustí a v září nastoupí do základní školy. Nikdo z nás nečekal, že nastanou malé prázdniny uprostřed. Že se budeme muset s dětmi na nějaký čas rozloučit. Bylo to překvapení pro nás pro všechny. V době uzavření paní učitelky pilně pracovaly, připravovaly aktivity pro děti, materiály pro ESS práce předškoláků, úklid jednotlivých tříd atd. Pracovali jsme pilně jako včelky.

Školka se v květnu opět otevřela vašim nejmenším, ať už za jistých opatření a omezení související s provozem. Nebylo to lehké, ale moc jsme se na děti těšili a tak se snažili, aby bylo vše dobře zvládnuté a připravené.

Z důvodu epidemi Corona jsme museli zrušit veškerá představení pro děti, oslava dne rodiny,plavání, Den dětí a výlet. V neposlední řadě i spaní pro předškoláky ve školce a tablo.

Bohužel z časových a organizačních důvodů školka letos nezvládla vše v čas připravit.

Chtěla bych poděkovat maminkám, které se ujaly vytvoření tabla pro děti.

Mateřská škola bude v době letních prázdnin v provozu od 1.7.2020 – 17.7.2020 z důvodu výmalby a úprav prostor jednotlivých tříd je otevřená jedna třída, která kapacitně zabezpečí docházku nahlášených dětí.

Za celý školní rok, skvělou práci všech kolegyň a spolupráci s rodiči bych tím to chtěla moc poděkovat.

Děkuji a budu se těšit na další školní rok 2020/2021.

 

Kovaříková Vendula-vedoucí učitelka Mš

Přejeme Vám krásné léto vaše Mateřská škola Křenovice


 

PROVOZ V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN 1.7. - 17.7. 2020

Prázdninový provoz z důvodu výmalby a úprav v jednotlivých třídách bude zajištěn ve třídě SLUNÍČEK od 1.7. do 17.7. Třída Berušek v týdnu od 29.6. do 3.7. zůstává ve své třídě. Poté bude provoz zajištěn ve třídě Sluníček, tj. od 1.7. do 17.7.2020. Dětem budou věci ze skříněk přeneseny, zajistí p. učitelky. Děkujeme za pochopení. 

 Dle vzájemné domluvy informujeme rodiče o volných místech v Mateřské škole v Kobeřicích u Brna

Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov

příspěvková organizace, Beneška 181, 68401

tel.: 515 536 122

 

Zápis dětí do mateřské školy 2020

Ředitelka ZŠ a MŠ Kobeřice u Brna vypisuje dodatečný zápis dětí do mateřské školy s nástupem od 1. září 2020. Zákonní zástupci mohou podat žádost do pondělí 8.6.2020 bez osobní přítomnosti dětí. Rodiče si vytisknou žádost o přijetí a čestné prohlášení k očkování na webu školy www.zskoberice.info, přiloží kopii očkovacího průkazu a kopii rodného listu.

Informace k podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit v elektronické podobě. Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

 

1. do datové schránky školy,

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

3. poštou,

4. osobní podání.

 

Žádáme rodiče, aby si pečlivě přečetli pokyny k zápisu na našich webových stránkách, kde jsou přesně stanovena kritéria přijímání dětí do mateřské školy.

           Mgr. Dana Horká

             ředitelka školy

                                                                                                                     


VÝSLEDKY ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

přijatí.pdf

nepřijatí.pdf

 

         Odhlašování obědů od 25. 5.  do 30. 6. 2020!!!

Žádáme rodiče o včasné odhlašování obědů nejpozději předchozí den do 13.00 hodin.
Z důvodů zvýšených hygienických opatření nebudou obědy vydávány do vlastních jídlonosičů.

 

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov

 

Ředitel Základní školy a Mateřské školy oznamuje, že provoz MŠ bude v době letních prázdnin od 1.7. – 17.7.2020.

Provoz v době letních prázdnin bude z důvodu úprav a malování prostor školy pouze pro děti zaměstnaných rodičů.

Provoz bude opět zahájen 1.9.2020.

 

Křenovice dne  5.5.2020                           Kovaříková Vendula – vedoucí učitelka


 

Vážení rodiče,

rádi bychom zjistili zájem o docházku Vašich dětí do mateřské školy.

Mateřská škola bude opět v provozu od 25.5.2020 za podmínek uvedených dle MŠMT.

To je:

-doprovázející osoba dítěte v prostorách mateřské školy se vždy pohybuje v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte)

-dítě neprodleně po přezutí a převlečení si musí před vstupem do třídy umýt ruce vodou a tekutým mýdlem

-nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19, nesmí do školy vstoupit

-děti ani pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí

 Dále je nutné zvážit, zda nespadá dítě do rizikové skupiny.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: 

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např. 
  1. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  2. při protinádorové léčbě,
  3. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory. V těchto případech můžeme brát nástup dítěte do MŠ jako riskantní.

Při prvním vstupu do mateřské školy je zákonný zástupce povinen předložit/ odevzdat čestné prohlášení  (ke stažení viz dokumenty Mš).

Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše a při prvním dni nástupu do Mš neodevzdá. Nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

 

Rodiče, kteří budou mít zájem o docházku dítěte do Mš –  nahlásit na email: skolka@zskrenovice.cz nebo telefonicky v době od 9:00 – 12:00 hod.

Nejpozději do 19.5.2020 z důvodu zajištění stravování.

                                                                                                                      

  Kovaříková Vendula – vedoucí učitelka Mš


 

Informace o platbě školného a stravného v MŠ

 

Z důvodu mimořádného opatření (uzavření MŠ Křenovice od 18. 3. 2020) sděluji informaci k uvedeným platbám. Po dobu uzavření se školné ani stravné neplatí.

Pokud nebudou zrušeny příkazy k platbám, finanční částka školného se převede do stravného a v průběhu července 2020 budou obě částky vyúčtovány a  přeplatky vráceny.

V Křenovicích dne 9. 4. 2020

Mgr. Ivan Mazáč, ředitel ZŠ a MŠ Křenovice


 

AKTIVITY V MŠ

 

LOGOPEDIE  už v  letošním školním roce nebude. Začne opět v září. Tel. číslo na paní logopedku p. Procházkovkou je: 733 533 339 

ANGLIČTINA 

KERAMIKA - probíhá v úterý 1x za 14 dní. 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubriky

Provozní doba MŠ

Příspěvků: 0

Edukativně stimulační skupiny

Příspěvků: 0

Plánované akce v MŠ

Příspěvků: 0

Kontakty

Příspěvků: 0

Stravování v MŠ

Příspěvků: 4

Fotogalerie

Příspěvků: 0

Dokumenty MŠ

Příspěvků: 0