Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mateřská škola

Upozornění pro rodiče / Aktuální situace v MŠ

Z důvodu výskytu covid onemocnění v MŠ, dle zhodnocení situace a veškerých informací od KHS ( Krajská hygienická stanice) je doporučeno dbát zvýšené opatrnosti.
Prosíme, aby byla dodržována hygienická opatření a v případě, že je dítě nachlazené, má rýmu, kašel apod., v takovém případě nechat dítě doma!!! Zabránit tak přenosu na ostatní.
Karanténa nebyla MŠ nařízena.

Děkujeme za pochopení


INFORMACE PRO RODIČE

PŘÍCHOD DĚTÍ DO MŠ:6:30 - 8:15. 8:15 už by měly být děti ve třídě. Prosíme o dochvilnost. Děkujeme :-)
VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ PO OBĚDĚ: 12:00 - 12:30
ODPOLEDNÍ VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ:15:00 -17:00
ODHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ: do 13:00 na telefonu nebo do sešitu v šatně, jinak oběd propadá. První neomluvený den máte na oběd nárok. Vyzvednout si ho můžete od 11:00 do 11:30 v kuchyni. Ostatní neomluvené dny se oběd počítá za stanovenou cenu.
ZNAČENÍ OBLEČENÍ: je dobré, když mají děti podepsané věci (obuv, oblečení), zejména malé děti, které si ho samy nepoznají - mohou mít s kamarádem stejné.


SEZNAM VĚCÍ DO MŠ :-)
příspěvek na 2. pololetí 300 Kč/ únor 2022
pohodlné oblečení a obuv do třídy
gumáky a pláštěnku na pobyt venku
oblečení na školní zahradu
náhradní oblečení do třídy
pyžamo - měníme každý týden
kartáček a pastu - pouze pro děti, které si umí
samostatně čistit zuby, neplatí pro třídu Berušek
holky - mohou mít ve skříňce náhradní gumičky/sponky do vlasů


Informace k provozu MŠ 

- zákonný zástupce při vstupu do mateřské školy použije dezinfekci na ruce a vždy se v prostorech Mš pohybuje v roušce
- doprovázející osoba se v prostorech školy pohybuje pouze po nezbytně nutnou dobu – zejména předání, vyzvednutí dítěte.
- prosíme rodiče, aby nevstupovali s dětmi do třídy
- do školky chodí pouze děti zdravé.
- Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
- Prosíme o ohleduplnost vůči ostatním a zvážení přítomnosti dítěte v MŠ.
- Děti budou mít s sebou v šatně 2 roušky – pro případnou potřebu (v sáčku ve své skříňce). Děkujeme za pochopení Kovaříková


AKTIVITY V MŠ

LOGOPEDIE 
Probíhá ve čtvrtek 1x za 14 dní. Čas je určen vždy dle objednání. Lekce probíhají v kanceláři MŠ - vchod Berušky - poté vstup dveřmi pod schody označené "LOGOPEDIE". 
DALŠÍ LOGOPEDIE BUDE VE ČTVRTEK 
Tel. číslo na paní logopedku p. Mgr. Procházkovkou je: 733 533 339 


KERAMIKA - vede p. uč. Korábová
Vždy v úterý /  čas: 15:30 – 16:30 vždy ve třídě Sluníček, a to 1x za 14 dní.
Platba 200 Kč / pololetí.
 Co budou děti potřebovat:

vhodné oblečení na tvoření – staré tričko, zástěrka, stará košile
- děti ze třídy Berušek budou mít ve skříňce tašku na oblečení, po skončení kroužku budou odcházet domů ze třídy Sluníček, nebudou se již vracet zpět do své šatny.


ESS - Edukativně stimulační skupinky - vede p. uč. Orálková ve třídě u  Kytiček
Z důvodu velkého počtu dětí budou dvě skupinky.
Skupinky se budou vždy konat ve třídě KYTIČEK, vždy za doprovodu jednoho z rodičů, a to 1x za 14 dní.

1.skupinka - úterý od 15:30 – 16:30 hod.  – děti ze třídy Berušek a Kytiček
2.skupinka
– čtvrtek od 15:30 – 16:30 hod. – děti ze třídy Sluníček

Prosíme rodiče o dodržení opatření dle nařízení MZČR.
Použití respirátoru po dobu v MŠ. V případě jakýchkoli příznaků onemocnění se skupinek neúčastnit.

Je nutná přítomnost rodiče. Pouze pro předškoláky. Je to  dobrá příprava pro dobrý vstup do 1. třídy ZŠ. 
Nemusí absolvovat děti, které již skupinky absolvovaly v loňském školním roce, a pokud víte, že dítě bude mít odklad školní docházky.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubriky

Distanční výuka pro předškoláky

Příspěvků: 0

Provozní doba MŠ

Příspěvků: 0

Edukativně stimulační skupiny

Příspěvků: 0

Plánované akce v MŠ

Příspěvků: 0

Kontakty

Příspěvků: 0

Stravování v MŠ

Příspěvků: 8

Fotogalerie

Příspěvků: 0

Dokumenty MŠ

Příspěvků: 0