Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mateřská škola

 

Informativní schůzka pro rodiče
Vedoucí učitelka mateřské školy oznamuje, že informativní schůzka pro školní rok 2021/2022 se bude konat

ve čtvrtek 26.8.2021 v 16 hod. v mateřské škole.
Bez přítomnosti dětí/ dle platných opatření MZCR.
Školní rok bude zahájen ve středu 1.9.2021.

 Provoz v době letních prázdnin od 1.7.2021 – 16.7.2021

Od 1.7.2021 bude provoz zajištěn ve třídě „Berušek“
- dětem, které jsou na prázdniny nahlášeny, budou věci ze skříňky přestěhovány – zajistí paní učitelky
-
školné na dobu letních prázdniny se platí hotově 100 Kč - všichni bez rozdílu délky docházky dítěte (zaplatit u p. učitelky ve třídě)
- předškoláci školné neplatí!

Výsledky Zápisu do Mš pro školní rok 2021/2022

MŠ přijatí.PDF
MŠ-nepřijatí.PDF


Informace k provozu MŠ 

- zákonný zástupce při vstupu do mateřské školy použije dezinfekci na ruce a vždy se v prostorech Mš pohybuje v roušce
- doprovázející osoba se v prostorech školy pohybuje pouze po nezbytně nutnou dobu – zejména předání, vyzvednutí dítěte.
- prosíme rodiče, aby nevstupovali s dětmi do třídy
- do školky chodí pouze děti zdravé.
- Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
- Prosíme o ohleduplnost vůči ostatním a zvážení přítomnosti dítěte v MŠ.
- Děti budou mít s sebou v šatně 2 roušky – pro případnou potřebu (v sáčku ve své skříňce). Děkujeme za pochopení KovaříkováAKTIVITY V MŠ

LOGOPEDIE  probíhá ve čtvrtek 1x za 14 dní. Čas je určen vždy dle objednání. Lekce probíhají v kanceláři MŠ - vchod Berušky - poté vstup dveřmi pod schody označené "LOGOPEDIE". Další lekce dle domluvy (rodič/logoped) 4.2.2021.
Tel. číslo na paní logopedku p. Mgr. Procházkovkou je: 733 533 339 

ANGLIČTINA  - vede p. Mgr. Sittová 
KERAMIKA - vede p. uč. Korábová
ESS - Edukativně stimulační skupinky - vede p. uč. Orálková ve třídě u  Kytiček

Je nutná přítomnost rodičePouze pro předškoláky. Je to  dobrá příprava pro dobrý vstup do 1. třídy ZŠ. 
Nemusí absolvovat děti, které již skupinky absolvovaly v loňském školním roce, a pokud víte, že dítě bude mít odklad školní docházky.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubriky

Distanční výuka pro předškoláky

Příspěvků: 0

Provozní doba MŠ

Příspěvků: 0

Edukativně stimulační skupiny

Příspěvků: 0

Plánované akce v MŠ

Příspěvků: 0

Kontakty

Příspěvků: 0

Stravování v MŠ

Příspěvků: 4

Fotogalerie

Příspěvků: 0

Dokumenty MŠ

Příspěvků: 0