Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace k zápisu do 1. třídy pro rok 2015/16

vysledky-zapisu.png

 

 

 

 

 

 

 Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov

Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073;
e-mail skola@zskrenovice.cz

                                                                                                                                                                                                          

Vážení rodiče,
 

dne 27. ledna 2015 budete podávat žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání. O přijetí rozhodne ředitel školy ve správním řízení.

Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., rozhodnutí o přijetí nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno:
- zveřejněním seznamu přijatých dětí na vchodových dveřích základní školy
- zveřejněním seznamu přijatých dětí na webových stránkách školy: www.zskrenovice.cz

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven nejpozději na den: 29. ledna 2015

 

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly.  Pro tyto účely bude Vaší žádosti přiděleno registrační číslo: ZŠ …/2015

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání nebo o odkladu povinné školní docházky bude dodáno v písemné podobě.

V případě, že budete žádat o odklad povinné školní docházky Vašeho dítěte, bude správní řízení pozastaveno až do doby, dokud nebudou dodána dvě doporučení:

1) Doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciální pedagogické centrum). Vyšetření v PPP Vyškov objednává po domluvě s rodiči základní škola.

2) Doporučení odborného (praktického) lékaře nebo klinického psychologa.

Obě doporučení je potřeba předložit co nejdříve, nejpozději do konce května 2015. 

 

 

 V Křenovicích 9. ledna 2015                                                        Mgr. Ivan Mazáč
                                                                                                   ředitel školy

    

 

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

Zápisní list

Žádost o odklad

Žádost o přijetí