Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace o volbě do školské rady

Informace ke stažení + návratka

V souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb. proběhne dne 12. 4. 2016 od 15 do 17 hodin volba jednoho člena školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků. Důvodem volby je vypršení mandátu stávajícího člena školské rady paní Pavly Tauberové.

Školská rada je zřízena ze zákona (zákon č. 561/2004 Sb.) při základních, středních a vyšších odborných školách. Je to orgán školy, který umožňuje (v případě základních škol) zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy.

Školská rada v ZŠ a MŠ Křenovice má 6 členů:

a) dva za zřizovatele – Ing. Hana Procházková, Marcela Drápalová

b) dva za pedagogické pracovníky – Mgr. Regina Kokešová, Lenka Orálková

c) dva za rodiče – Mgr. Petr Andrýsek, Pavla Tauberová

 

Každý rodič (zákonný zástupce) má právo volit a být volen do školské rady. Právo být volen může každý rodič uplatnit formou vyjádření zájmu kandidovat – viz návratka. Návratky odevzdají zákonní zástupci (i v případě nezájmu o volbu do školské rady) prostřednictvím svých dětí třídním učitelům do 31. 3. 2016 (do 14 hodin). Toto datum je oficiální lhůta pro podání kandidátek.

Ze zájemců o kandidaturu do školské rady bude vytvořena kandidátní listina, kterou všichni rodiče obdrží prostřednictvím svých dětí do 5. 4. 2016 (bude k dispozici i na webových stránkách školy a v den voleb u volební komise). Na kandidátní listině budou přesné pokyny pro průběh volby.

 

V Křenovicích dne 23. 3. 2016                                Mgr. Ivan Mazáč

                                                                                   ředitel školy