Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční rok křenovických folklorních souborů vyvrcholil v Praze

 

Křenováček a Křenovák přijaly pozvání senátora Ing. Ivo Bárka a vystoupily 19. září 2013 v Praze.
Nezapomenutelné zážitky budeme mít již ze samotné cesty. Odjížděli jsme z Křenovic s dostatečnou časovou rezervou, ale té nás postupně zbavily kolony na dálnici D1 (jeli jsme do Prahy déle než 4 hodiny) a následné „projížďky“ historickým centrem Prahy autobusem při snaze dostat se do Valdštejnské ulice (povolení vjezdu do zákazů jsme od Magistrátu hlavního města Prahy měli vyřízené, bohužel ale vozidlo větší než na jaký je historický střed Prahy stavěný).  Naštěstí jsme i přes tato úskalí dorazili k Valdštejnskému paláci včas.
Pan senátor nám již předem nabídl prohlídku prostor Senátu. Této nabídky početná skupina využila a navštívila místa důvěrně známá z televizních přenosů, kam se člověk nepodívá každý den.
V 17.00 se Křenováček a Křenovák představily ve Valdštejnské zahradě v rámci série koncertů Kulturní léto v Senátu 2013. 
Na úvod pan senátor Bárek oba soubory přivítal a představil v několika větách všem divákům obec Křenovice a také zdůvodnil, proč pozval do Senátu právě nás. Zmínil padesátiletou historii Křenováčku a třicáté výročí Křenováku, velice sympaticky seznámil diváky s materiálem, který soubory zpracovávají, s úspěchy, kterých za dobu své existence dosáhly. Pak už následoval hodinový program, ve kterém se střídaly dětské hry s párovými tanci, sborové zpěvy Křenováku s tanečními pásmy Křenováčku. Soubory se střídaly a dokázaly udělat pro diváky velmi hezký a atraktivní program. Výkony malých i velkých tanečníků a zpěváků byly výborné, muzika hrající pro oba soubory skvělá. Následné reakce diváků byly velmi pozitivní. Vystoupení v nádherném prostředí Sala terreny Valdštejnské zahrady je nezapomenutelné.
Velmi si vážíme přízně pana senátora Bárka, který je nám nakloněn již dlouhou řadu let. Pravidelně přebírá záštitu nad festivalem Pod křenovskó májó, každoročně se ho účastní, dokáže dát najevo své sympatie k naší činnosti.
Dovoluji si otisknout e-mail, který mi přišel po našem vystoupení.
Vážená paní Kokešová, milá Regino,
jsem velice rád, že jste dorazili domů v pořádku. I já velmi děkuji, že jste pozvání přijali a perfektně jste zvládli vlastní vystoupení, ale i nečekané situace. Alespoň bude na co vzpomínat :-). Jste výborná parta a člověka to v této dnes mírně zamračené době osobně potěší a nabije. I z ohlasu od lidí, kteří byli ve Valdštejnské zahradě, mám velmi dobrý pocit.
Ještě jednou díky všem!!
S úctou
Ing. Ivo Bárek
                                                                                Mgr. Regina Kokešová