Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úhrady školného a stravného od 1. 9. 2022

Úhrady stravného a školného - informace pro rodiče    

Možnost hrazení stravného a školného převodem se týká žáků jak základní, tak i mateřské školy.

Rodiče provádí platby za stravné převodem z účtu – zadáním trvalého příkazu z jakéhokoliv bankovního účtu, platí se na účet číslo: 86-4147290207/0100.

 Údaje pro zřízení trvalého příkazu jsou následující:

-          platba na účet: 86-4147290207/0100

-          variabilní symbol: 485

-          konstantní symbol: 308

-          částky stravného: žáci ZŠ 1. – 4. třída: 600 Kč

                                        žáci ZŠ 4. - 8. třída: 700 Kč

                                        žáci ZŠ 9. a starší 15 let: 840 Kč

                                        děti v MŠ (3 – 6 roků) celodenní: 950 Kč

                                        děti v MŠ (6 roků a starší) celodenní: 1.080 Kč

                                         děti v MŠ (3 – 6 roků) polodenní: 730 Kč

                                         děti v MŠ ( 6 roků a starší) polodenní: 860 Kč

 

-          splatnost: do 15. dne v měsíci připsání na náš účet. (Nezadávejte, prosím, splatnost 1. dne v měsíci, pokud tento den padne na víkend, banky někdy  provedou platbu již 30. nebo 31. předešlého měsíce).

-          do zprávy pro příjemce, pokud je to možné, uvést „stravne ms“, „stravne zs“, případně stravne + jméno, např. „stravne novak“.

V tomto případě rodič platí zálohu na stravné na měsíc, ve kterém se platba uskuteční.

Vyúčtování stravného, tj. vrácení případného přeplatku, se provádí 2 x za kalendářní rok (po skončení měsíce prosince a července). Zálohy, které byly doručeny v průběhu prázdnin, budou vráceny začátkem měsíce září.

Zároveň prosím rodiče, kteří si založí trvalý příkaz, aby sdělili vedoucí stravování (na přihlášce ke stravování) nebo účetní paní Bartákové název účtu, ze kterého se platí (zpravidla je to jméno majitele účtu), číslo účtu a jméno dítěte, za které se platba provádí.

Rodiče, kteří platí stravné za více dětí, případně i školné MŠ, můžou poslat všechny platby jednou částkou.  Není tedy potřeba zadávat vícero trvalých příkazů pro každé dítě zvlášť.  

Školné v MŠ je možné hradit i nadále hotově (vybírat ho budou učitelky v MŠ), nebo založením trvalého příkazu. Částka za měsíční školné je 300 Kč. Ostatní údaje k platbě jsou stejné jako u stravného, jen do zprávy pro příjemce uvádějte „skolne“.  Jak je již uvedeno výše, školné je možné posílat převodem spolu se stravným.   

Případné další dotazy ráda zodpovím telefonicky na čísle 544  223 131.

V. Bartáková, účetní ZŠ a MŠ Křenovice