Jdi na obsah Jdi na menu
 


Popis projektu + výstupy

Projekt s názvem „Otevřená škola ZŠ a MŠ Křenovice, okres Vyškov“ byl realizován v souladu s projektovým záměrem.

Hlavním cílem projektu bylo:

-         tvorba nových digitálních vzdělávacích materiálů a jejich začlenění do výuky,

-         zlepšení a modernizace materiálního vybavení školy především v oblasti informačních a komunikačních technologií,

-         další vzdělávání pedagogických pracovníků v jednotlivých podporovaných oblastech klíčových aktivit.

V souladu s globálními cíly OP VK 1.4 a se Školním vzdělávacím programem školy, materiálními potřebami a personálními možnostmi školy byly realizovány šablony: I/2, I/3 – Čtenářská a informační gramotnost, II/2, II/3, II/4 – Cizí jazyky, III/2, III/3 – Využití ICT, IV/3 – Matematika, V/2, V/3 – Přírodní vědy, VI/3 – Finanční gramotnost.

Do tvorby vzdělávacích materiálů se zapojilo celkem sedm pedagogických pracovníků (tři z 1. stupně a čtyři z 2. stupně), což je 50 % všech pedagogických pracovníků školy. Bylo zpracováno celkem 19 sad výstupů, z toho 10 sad bylo po 36 materiálech a 9 sad obsahovalo vždy 20 výukových materiálů. Ověřování materiálů se zúčastnili všichni žáci školy.

Nové výukové materiály, které byly ověřovány v běžné výuce, pokryly velkou část ve škole vyučovaných předmětů.
 Na 1. stupni tak byla inovována výuka v českém jazyce, v matematice, v anglickém jazyce, v prvouce a v předmětu člověk a jeho svět.
Na 2. stupni se to týkalo českého jazyka, výchovy k občanství, matematiky, informačně komunikačních technologií, zeměpisu, dějepisu a fyziky.