Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výzva číslo 56

Základní škola a Mateřská škola Křenovice získala finanční prostředky z projektu EU-peníze školám v objemu 590.000,- Kč. Jedná se o projekt, jehož podstatou je realizace tzv. šablon. Pro tuto výzvu (výzva č. 56) byly stanoveny 4 šablony:

* Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti

* Zahraniční jazykový kurz pro učitele

* Stínování (shadowing) pro pedagogy v zahraničí

* Zahraniční jazykově - vzdělávací pobyt pro žáky

Každá šablona má svou finanční dotaci a součet částek všech šablon tvoří rozpočet projektu. Základní škola v Křenovicích realizuje všechny typy šablon. V průběhu letních prázdnin byly vyslány 4 paní učitelky na jazykový kurz pro učitele (dvě do Irska a dvě na Maltu). V průběhu října proběhne zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky v délce 7 dnů. Vybere se 10 nejvhodnějších uchazečů (výběr provede vyučující angličtiny). V rámci pobytu budou žáci během měsíce října absolvovat výuku minimálně 9 hodin v anglickém jazyce, seznámí se s významnými reáliemi daného místa (okolí Londýna). Vše bude hrazeno z finančních prostředků tohoto projektu. V rámci čtenářských dílen budou nakoupeny knihy za cca 100.000,- Kč. Během podzimu proběhne rovněž stínování (shadowing), při kterém se vyučující seznámí s výukou a řízením škol ve vybrané zemi EU.