Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace metodika prevence

 Vážení rodiče,
od letošního školního roku se bude naše škola řídit novým metodickým
pokynem ministerstva školství o šikaně. Vybíráme pro Vás část, která je
důležitá pro rodiče, aby měli vodítko, jak rozpoznat šikanu a čeho si
všímat.
 

Rodiče žáků by si měli všímat především těchto možných signálů šikanování:

* za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi;

* dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo apod.;

* dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem;

* nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo). Dítě odkládá odchod z domova, případně je na něm možno pozorovat i strach;

* ztráta chuti k jídlu;

* dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí o dovoz či odvoz autem;

* dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na svačinu);

* usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu, např. "Nechte mě!";

* dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně;

* dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objevují výkyvy nálad;

* zmínky o možné sebevraždě;

* odmítá svěřit se s tím, co ho trápí;

* dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká, že je ztratilo), případně doma krade peníze;

* dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí;

* dítě je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, možná projevuje i zlobu vůči rodičům;

* dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se zůstat doma;

* své zdravotní obtíže může přehánět, případně i simulovat (manipulace s teploměrem apod.);

* dítě se vyhýbá docházce do školy;

* dítě se zdržuje doma více, než mělo ve zvyku.