Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prezentace prací žáků 9. ročníku

Jak bylo avizováno, dne 22. 6. 2016 proběhly prezentace závěrečných prací žáků 9. ročníků. Žáci si zvolili téma podle nabídky. Konzultace k daným tématům poskytovali vybraní učitelé. Výstupem práce byla prezentace, při které žáci prokázali znalosti, zkušenosti se získáváním informací a jejich strukturováním. V neposlední řadě byl důraz kladen na kvalitu samostatného vystoupení - mluvní projev, sebevědomí a schopnost srozumitelně a zajímavě předávat informace. Spektrum prezentovaných témat bylo velmi pestré – od počítačů až po automobilový sport. Kvalita prací byla velmi dobrá (někdy výborná), někde bylo doporučeno do budoucna odstranit některé dílčí nedostatky.

Pedagogický cíl závěrečné práce byl splněn. Závěrečné prezentace prací žáků 9. tříd se zúčastnili i někteří rodiče vystupujících žáků a další hosté - starosta Křenovic Ing. Jan Mozdřeň, místostarosta Petr Maděra a bývalý starosta Jaromír Konečný.

 

Mgr. Ivan Mazáč

ředitel školy