Jdi na obsah Jdi na menu
 


Adaptační pobyt osmé třídy

Adaptační pobyt 8. třídy

Během posledního školního roku odešlo z 8. třídy 6 žáků, většina z nich jako důvod uvedla „vztahy ve třídě“. Abychom zklidnili situaci a zamezili dalším odchodům, musíme ve zvýšené míře pracovat na zlepšení třídního klimatu. Dosud žáci nerespektovali smluvená pravidla, nebyli schopni a ochotni spolu mluvit. Se třídou se pracuje od začátku školní docházky, dalším krokem byl adaptační pobyt.

Ten se uskutečnil ve dnech 10. a 11. 9. 2018 na domě dětí v Křenovicích. Hlavní náplní byly aktivity, které vedly ke vzájemnému poznávání žáků, mnohdy i pochopení, proč se jedinec chová tak či onak. Žáci si také vyjasnili pro ně přijatelné a nepřijatelné způsoby oslovování, sami si sestavili pravidla pro třídu. Z aktivit vyplynulo, že všem vadí, jak to ve třídě „chodí“ a všichni by to chtěli jinak.

Tmelícím prvkem jsou určitě společné zážitky. Ve dvou dnech jich bylo dost. Odpolední hry v hájku a na školním hřišti, večerní pantomima, společný nocleh ve spacácích na domě dětí, příprava jídla a následné umývání nádobí (tady se projevili daleko lépe hoši!!!).

Nejsilnější vzpomínku zanechala na všech zúčastněných návštěva Jump parku Brno.

Po společném pobytu se vztahy ve třídě určitě zlepšily, stále je ale na čem pracovat.

Mgr. Regina Kokešová – třídní učitelka 8. třídy

 

Náhledy fotografií ze složky Adaptační pobyt osmé třídy