Jdi na obsah Jdi na menu
 


kritéria přijímání do mš a dokumenty ke stažení

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okr. Vyškov Školní 140, PSČ 683 52, tel. 544223131, 544223073, e-mail: skola@zskrenovice.cz


Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

 

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Křenovice, okr. Vyškov stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení §165 ods. 2 písm. b) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí o přijetí, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

1) Dosažení věku dítěte 6 let do 31. srpna následujícího kalendářního roku (předškolák).

2) Trvalý pobyt dítěte v obci Křenovice.

3) Věk dítěte – děti budou přijímány od nejstaršího podle data narození.

4) Opakované podání žádosti.

5) Mateřskou školu navštěvuje sourozenec dítěte.

 

V Křenovicích dne 13.3.2016

 Mgr. Ivan Mazáč

                                                                                     ředitel školy

 

 

Ke stažení:

žádost o přijetí

lékařské potvrzení